Little Atlas of Phlebology

&

 Voorlichtingsatlas Flebologie


*Each time, Dutch text will follow after the English text
*Nederlandse tekst volgt telkens na de Engelse tekst

My book trailer..

Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

My books..

Little Atlas of Phlebology


This practical atlas contains simple illustrations, with short and understandable descriptions, covering the most common disorders and treatments within the field of phlebology.  The 29 illustrations are drawn by myself, with ecoline.


The atlas is aimed at supporting patient education in the consulting room. The wire-o bond makes it easily possible to only demonstrate the illustration. Due to the accompanying texts, the book is also suitable for patients themselves to read, in the waiting room or at home. The atlas can also be read as a short introduction into phlebology, for anyone with an interest in this medical field!! 

Voorlichtingsatlas Flebologie


Een praktische wire-o atlas met eenvoudige illustraties en beknopte, begrijpelijke uitleg over de meest voorkomende aandoeningen en behandelingen binnen de flebologie.  De 29 illustraties zijn van eigen hand, vervaardigd met ecoline.


Deze atlas is bedoeld ter ondersteuning van de patiëntenvoorlichting in de spreekkamer. De binding middels wire-o maakt het eenvoudig mogelijk alleen de illustratie aan de patiënt te tonen. Het boek is mede door de begeleidende teksten tevens geschikt ter naslag, in de wachtkamer of thuis, voor patiënten en voor iedereen met een interesse in de flebologie!! 

Céline Eggen MD, phlebologist


"Phlebology and painting have become a passion of mine. I proudly present my phlebology atlas, illustrated by myself, in English and in Dutch."  

drs. Céline Eggen, fleboloog 


"De flebologie en schilderen zijn passies van mij.  
Ik presenteer u mijn flebologie atlas, met illustraties door mijzelf gemaakt. De atlas is vorig jaar verschenen in het Nederlands, en nu ook in het Engels!!" 
Phlebology

Phlebology concerns the specialism of venous diseases, or disorders of the veins. The Greek word "phlebos" means vein. Most phlebological disorders are located in the legs. Common disorders of the veins are varicose veins, swollen legs or a venous leg ulcer. Venous disorders are in the top 10 of complaints for which patients attend their general practitioner. 

De flebologie

De flebologie betreft de leer van de aderen. Het Griekse woord "phlebos" betekent ader. Flebologische aandoeningen doen zich het meeste voor aan de benen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spataderen, vocht in de benen of een open been. Flebologische aandoeningen staan in de top 10 van kwalen in de huisartsenpraktijk. 

My mission

One of my goals as a phlebologist is to inform my patients as clearly as possible. In my daily practice, I have noticed that patient education that is supported by the use of images, can have added value. I decided to make my own illustrations, which were reviewed positively by patients and colleagues. These illustrations are comprised in this book, accompanied by short and understandable explanations.

Mijn missie

In mijn doel als arts-fleboloog mijn patiënten zo helder mogelijk voor te lichten bemerkte ik dat hierbij ondersteuning aan de hand van afbeeldingen van duidelijke meerwaarde is. Hierop besloot ik zelf illustraties te gaan maken, welke positief door patiënten en collega's werden ontvangen. Deze illustraties zijn samengebracht in dit boek, begeleid door beknopte begrijpelijke teksten. 

About the autor

For a number of years now I, Céline Eggen, have been working as a phlebologist in the Netherlands, at Centrum Oosterwal in Alkmaar and the Franciscus Gasthuis&Vlietland In Rotterdam and Schiedam. Being fascinated by the skin, and loving the practical aspect of the profession as well as the frequent and rewarding patient contacts, phlebology has become a passion. 

Over de auteur

Sinds een aantal jaren ben ik, Céline Eggen, werkzaam als arts-fleboloog.  Vanuit een fascinatie voor de huid, het praktische aspect van het vak en het veelvuldige contact met patiënten waar je zichtbaar iets voor kunt betekenen, is de flebologie voor mij uitgegroeid tot een passie.  Met veel plezier werk ik bij Centrum Oosterwal in Alkmaar en het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam.